Svet-Stranek.cz
tel. 730 545 206
Ján Leško

DOVEDNOSTI:tel. 730 545 206

DOVEDNOSTI

1. Výpočet spotřeby materiálů

2. Ruční opracování dřevěných materiálů

3. Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

4. Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

5. Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním

6. Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů

7. Zhotovování, montáž a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí a obkladů

8. Montáž a demontáž tesařských a systémových bednění betonových a železobetonových konstrukcí

9. Výroba tesařsky vázaných panelů budov

10. Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí budov

11. Montáž a demontáž budov z panelů na bázi dřeva

12. Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům

13. Strojní obrábění dřevěných materiálů

14. Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

15. Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma

16. Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

17. Zhotovování bednění a laťování střech

18. Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí

19. Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí

20. Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí

21. Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

22. Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí

23. Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí

24. Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky